KURUMSAL

BALOĞLU İNŞAAT olarak Alanımızda Lider Firma olmamızın Gururunu yaşamak ve ileride de yaşatılmasını sağlamak için;

• Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak Taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmek,
• Müşteri Memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
• Kanuni Mevzuat ve şartlara taviz vermeden uymak,
• Devamlı İyileştirmeye azami özen göstermek,
• Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp , projelerimize katılımlarını sağlamak,
• İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak,
• Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
• Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
• Tüm faaliyetlerimiz kapsamında , geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
• Kalite, İSG & Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
• Hatayı oluşmadan önlemek yoluyla,

müşteri, çalışan memnuniyetini ve Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.